Vrijwilligersbeleid

De beste meest duurzame manier om vrijwilligers te waarderen is het voeren van een goed vrijwilligersbeleid binnen jouw organisatie!

Vrijwilligers die op een passende manier gewaardeerd worden hebben meer plezier in hun werk, dragen bij aan wat u wilt realiseren en blijven langer.

Wat zijn uw verwachtingen van vrijwilligers?
Het vrijwilligersbeleid is een onderdeel van uw organisatie. Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat met de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid is het raadzaam om helder te krijgen wat u binnen uw organisatie van vrijwilligers verwacht, zodat duidelijk wordt wat voor uw vrijwilligers belangrijk is om vast te leggen en te regelen. De volgende vragen zijn hierbij een handig hulpmiddel:

 • Wat voor soort organisatie zijn wij?
 • Wat voor mensen werken er binnen onze organisatie?
 • wat is de voornaamste reden waarom wij in onze organisatie met vrijwilligers werken?
 • Wat is de rol van de vrijwilliger binnen onze organisatie?
 • Is het de bedoeling dat vrijwilligers een vooraf vastgestelde taak in onze organisatie uitvoeren, of is het juist de bedoeling dat de vrijwilligers zich mede verantwoordelijk voelen voor de organisatie en het beleid?
 • Waarom worden bepaalde taken juist wel of juist niet door vrijwilligers uitgevoerd?

Welke onderdelen kunt u opnemen in een vrijwilligersbeleid?

 • Werving en selectie
 • Waardering
 • Deskundigheidsbevordering
 • Onkostenvergoeding
 • Begeleiding en ondersteuning
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers met een uitkering

Wij denken graag met u mee. Neemt u dus gerust contact op voor advies over vrijwilligersbeleid dat bij uw organisatie past.