Samenwerking met organisaties

Vrijwillige Hulpverlening is onderdeel van het Vrijwilligers Centrum Wageningen.  De medewerkers van Vrijwilllige Hulpverlening werken samen met diverse zorg- en dienstverlenende vrijwilligersorganisaties in Wageningen.

Centraal loket
Het Loket Vrijwillige Hulpverlening is een centraal loket waar je jouw hulpvraag of de vraag van een cliënt, kunt neerleggen. Het gaat hierbij om ondersteuning die niet door de omgeving of de formele zorg kan worden ingevuld. De hulpvrager heeft bovendien geen financiële middelen om hulp in te huren.

Onze medewerkers gaan in overleg met jou op zoek naar een vrijwilligersorganisatie die hulp of ondersteuning kan bieden. Vervolgens neemt deze organisatie contact met je op en zoekt in het eigen bestand een vrijwilliger die jouw vraag kan oplossen.

De organisaties waar wij mee samenwerken: