Vrijwilligersschool

Het Vrijwilligers Centrum biedt een divers scholingsaanbod voor iedereen die als vrijwilliger actief is in Wageningen. In diverse cursussen of workshops kan je jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Deelname is (meestal) gratis.

Voorwaarden deelname cursus of workshop

  • je bent als vrijwilliger actief voor een organisatie in Wageningen
  • de organisatie heeft een maatschappelijk doel, zonder winstoogmerk
  • de cursus of workshop sluit aan op jouw takenpakket
  • Jij of jouw vrijwilligerscoördinator meldt je binnen de inschrijftermijn aan

Scholingsoverzicht
Bekijk direct het actuele scholingsaanbod!
Staat jouw scholing voor vrijwilligers open voor andere vrijwilligers? Geef het door. Binnenkort komt hier een overzicht van alle open trainingen.

Scholing voor jouw organisatie
Jouw organisatie heeft wellicht behoefte aan een specifieke training, gericht op je eigen vrijwilligers. Daarom biedt De Wageningse Vrijwilligersschool cursussen en trainingen op maat aan.
Je kan een verzoek indienen via het aanvraagformulier voor specifieke scholing.

Deskundigheidsbevordering

Voorbeelden scholing op maat

  • Workshop Excel voor penningmeesters van kleine organisaties
  • Training Grenzen aan vrijwillige hulpverlening voor zorgvrijwilligers
  • Training voor verkeersregelaars bij hardloopevenement
  • Workshop Social Media voor sportverenigingen

Meer informatie vind je in de Toelichting specifieke scholing