MaS

Voor leerlingen die instromen in het Voortgezet Onderwijs is het niet meer verplicht om een Maatschappelijke Stage lopen tijdens hun opleiding.

Het Vrijwilligers Centrum gaat samen met Pantarijn door met de MaS! Een Maatschappelijke Stage heeft als doel dat leerlingen het belang van vrijwilligerswerk voor de maatschappij leren inzien. Lokaal ter plekke ervaren wat er allemaal al gebeurt dankzij vrijwilligerswerk en hoe een ieder daar op z’n eigen manier aan kan bijdragen.

Persoonlijke ontwikkeling jongeren
De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Aan de ene kant maakt het hen maatschappelijk bewust en aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in de vorm van een Maatschappelijke Stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Maatschappelijke Stage 2017
In de Pantarijnweek van 18 t/m 21 december gaan honderden leerlingen van scholengemeenschap Pantarijn aan de slag bij Maatschappelijke Organisaties in Wageningen. Dit varieert van activiteiten met ouderen of gehandicapten, voedsel in een buurt ophalen voor de Voedselbank, speelgoed schoonmaken en sorteren bij de Speelgoedbank, kerststukjes maken samen met mensen met dementie of lekker buiten actief in het Arboretum. Leerlingen kunnen ook kiezen om bij de opzet en uitvoering van de Maatschappelijke Stage actief te zijn.