MaS

Voor leerlingen die instromen in het Voortgezet Onderwijs is het niet meer verplicht om een Maatschappelijke Stage lopen tijdens hun opleiding. (op de foto: een groep leerlingen in gesprek met bewoners van hospice)

Het Vrijwilligers Centrum gaat samen met Pantarijn door met de MaS! Een Maatschappelijke Stage heeft als doel dat leerlingen het belang van vrijwilligerswerk voor de maatschappij leren inzien. Lokaal ter plekke ervaren wat er allemaal al gebeurt dankzij vrijwilligerswerk en hoe een ieder daar op z’n eigen manier aan kan bijdragen en zich bewust worden dat ze al bijdragen!

Persoonlijke ontwikkeling jongeren
De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Aan de ene kant maakt het hen maatschappelijk bewust en aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in de vorm van een Maatschappelijke Stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Maatschappelijke Stage Pantarijnweek 2017
In de Pantarijnweek van 18 t/m 21 december zijn honderden leerlingen van scholengemeenschap Pantarijn aan de slag gegaan bij Maatschappelijke Organisaties in Wageningen. Dit varieerde van activiteiten met ouderen of gehandicapten, voedsel in een buurt ophalen voor de Voedselbank, helpen met een kerstlunch voor mantelzorgers, kerststukjes maken samen met mensen met dementie of lekker buiten actief voor Wageningen Schoon. Voor Buurtpunt Noordwest, i.s.m. met de ouderenadviseur en de 65+ groep maakten de leerlingen kerstukjes en aten samen erwtensoep. In de middag brachten ze de kerststukjes rond bij mensen in de buurt die door anderen opgegeven waren. In totaal waren er 500 stageplekken in Wageningen.