Projecten

Maatschappelijke stage
Leerlingen in het voortgezet onderwijs leren via een zgn. maatschappelijke stage over wat er lokaal aan vrijwilligerswerk gebeurt en hoe zij daarin van waarde kunnen zijn. Een ieder met zijn/haar eigen talenten/achtergrond/interesses kiest een eigen plek. De stagemakelaar samen met een groep leerlingen verzamelt de lokale stageplekken.

Beursvloer
De Beursvloer is een dynamisch evenement waarbij bedrijfsleven en non-profitorganisaties menskracht, materialen of kennis ruilen met gesloten beurs. Een mooie gelegenheid om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vorm te geven. De laatste Beursvloer was een Valentijns editie op 13 februari 2017. Dit evenement trok zo’n 250 bezoekers, 85 bedrijven en 61 organisaties. Er werden veel belovende contacten gelegd.

NLDoet
Elk voorjaar houdt het Oranjefonds de nationale vrijwilligersactie NLDoet. In Wageningen verzorgt het Vrijwilligers centrum de lokale publiciteit voor deze actie om vrijwilligers te werven en om organisaties op te roepen hun klussen aan te melden.
Voorbeelden van klussen tijdens NLDoet:
– begeleiden van bewoners van een zorgcentrum tijdens een busreis
– opknappen van een schoolplein
– verven van een huiskamer in een verpleeghuis

“Ik word maatje”
Jaarlijks doet het Vrijwilligers Centrum Wageningen mee aan de actie van het Oranjefonds “Ik word maatje”.
In Wageningen zijn verschillende organisaties en projecten op zoek naar maatjes.
Als maatje heb je één-op-één contact met iemand die behoefte heeft aan sociaal contact. Je onderneemt samen een activiteit of je biedt ondersteuning.