Preventie- en integriteitsbeleid

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor het bredere vrijwilligerswerk.

Gedragscode

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen maakt gebruik van de model gedragscode van In veilige handen voor haar (vrijwillige) medewerkers. Volgens gratisvog.nl is “een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact . Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. Op In veilige handen kunt u alles lezen over gedragsregels en de gedragscode. U kunt daar ook een modelgedragscode downloaden.”

Vertrouwenspersoon

Vanaf januari 2014 heeft het Vrijwilligers Centrum een vertrouwenspersoon. Dit is Jan van Neerbos.

Je kunt bij hem terecht als je advies wilt over zaken waar je tegenaan loopt, als je wilt dat een neutraal persoon met je meedenkt, of als je iets is overkomen waar je lastig over kunt praten. Hij is er voor alle (vrijwillige) medewerkers van het Vrijwilligerscentrum.

Wanneer kan je bij Jan terecht?

Eigenlijk voor alle zaken waarmee je niet bij een medewerker van het Vrijwilligerscentrum in gesprek kunt gaan.

Wat kan hij je bieden?

  • De mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen.
  • Biedt een luisterend oor aan en geeft je de ruimte voor een persoonlijk gesprek.
  • Brengt samen met je het probleem in kaart en helpt je een eigen afweging te maken.
  • Komt samen met je tot een oplossing of adviseert je wat je het beste kunt doen om tot een oplossing te kunnen komen.

Vanuit zijn neutrale rol kan Jan de leiding en medewerkers van het Vrijwilligers Centrum informeren/adviseren om te voorkomen dat soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Vanzelfsprekend gebeurt dit dan op een discrete wijze.

Als je graag met Jan in gesprek wilt gaan, is hij telefonisch bereikbaar op 06-11039850 of via:

De voorkeur gaat uit naar telefonische contact zodat dan de afspraak gelijk gemaakt kan worden.

Vertrouwenscontactpersoon

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers