Nieuw voor verenigingen en stichtingen in Wageningen!

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij ongewenst gedrag

Confidential Advisers in case of unwanted behaviour

Wij zijn Machteld Speets en Machteld Vos de Wael, de 2 vertrouwenscontactpersonen ten behoeve van Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen die hierin zelf niet kunnen voorzien.

We are Machteld Speets and Machteld Vos de Wael, the two confidential advisers for sports clubs, cultural organizations and foundations in Wageningen that cannot provide for this themselves. We are connected to the Voluntary Centre Wageningen (Dutch: Vrijwilligerscentrum Wageningen)  and are trained for this function via NOC * NSF.

Bij ons kan je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag. Dit kan gaan om:

You can contact us with questions about and reports of all forms of unwanted behaviour. This can involve:

  • Ongewenst (seksueel) gedrag
  • Pesten en gepest worden, discriminatie
  • Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt
  • Unwanted (sexual) behaviour
  • Bullying and being bullied, discrimination
  • The feeling that you are not accepted for some reason
  • Unacceptable behaviour: someone does something that is uncomfortable for you

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren we naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. We begeleiden het proces waarin je zelf actie onderneemt.

As confidential advisers we can meet with you on neutral ground. We listen to your story and help you look for ways to deal with the problem. We guide the process in which you take action yourself.

Het gesprek is vertrouwelijk. Je mailt hiervoor  naar:

The conversation is confidential. You can mail to:

vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

Machteld Speets                    Machteld Vos de Wael

Alle meldingen die wij ontvangen rapporteren we aan het bestuur van je vereniging of stichting. Je kan aangeven of je dit al dan niet anoniem wilt. De anonimiteit vervalt wanneer het gaat om een strafbaar feit waarbij de veiligheid van de leden/mensen binnen de organisatie in het geding is.

Dit bericht delen: